Praktijkreglement DenkWerk

  • Inspanningsverbintenis

Als psycholoog verbind ik me ertoe om jouw hulpvraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Binnen psychologische begeleiding zijn er echter geen pasklare antwoorden te bieden, en is het een verhaal van samen zoeken en samen werken. Het succes van een begeleiding is een gedeelde verantwoordelijkheid.

  • Consultaties en tarieven

Een consultatie duurt 50 minuten aan een tarief van 65 euro. Indien u een verslag wenst (vb. voor arbeidsgeneesheer, verzekering, …) vraag ik een toeslag van 25 euro.

Voor de mogelijkheden van terugbetaling, verwijs ik u graag door naar uw ziekenfonds.

  • Betaling

Betalingen gebeuren aan het einde van iedere sessie, contant of via de bancontact-app. Op vraag kan er een factuur opgemaakt worden waardoor er via overschrijving betaald kan worden.

  • Laattijdig annuleren

Er wordt gevraagd minstens 24u op voorhand te annuleren per telefoon, sms of mail. Bij ziekte (of andere vormen van overmacht) wil ik vragen zo snel mogelijk te verwittigen. Bij veelvuldig voorkomen van dergelijke situaties, wordt dit bespreekbaar gemaakt tijdens de consultaties.

Bij laattijdig verwittigen zonder geldige reden of niet komen opdagen, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.